Chính sách bảo mật

Tại freetel.vn, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin đó, cũng như các lựa chọn mà bạn có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của mình. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

1. Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ email và bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn chọn cung cấp thông qua các biểu mẫu liên hệ hoặc khi đăng ký nhận tin tức từ chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:
– Để phản hồi các yêu cầu của bạn và cung cấp thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
– Gửi tin tức định kỳ hoặc cập nhật nếu bạn đã đăng ký nhận chúng.
– Nâng cao trang web của chúng tôi và nội dung của nó dựa trên phản hồi và sở thích của người dùng.
– Liên lạc với bạn về bất kỳ thay đổi nào về dịch vụ hoặc chính sách của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền dữ liệu qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của nó.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy giúp chúng tôi vận hành trang web hoặc tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ giữ thông tin của bạn bí mật và chỉ sử dụng nó cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

5. Cookies và Công nghệ theo dõi:

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện trải nghiệm trên trang web của bạn. Các công nghệ này có thể thu thập thông tin về các hoạt động duyệt web của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và các trang đã truy cập. Bạn có thể chọn tắt cookies thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng xin lưu ý rằng điều này có thể hạn chế một số tính năng hoặc chức năng của trang web của chúng tôi.

6. Liên kết của bên thứ ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào bạn truy cập.

7. Quyền riêng tư của trẻ em:

Trang web của chúng tôi không dành cho việc sử dụng bởi cá nhân dưới 13 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ một trẻ em, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức, và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để xóa thông tin khỏi hồ sơ của chúng tôi.

8. Thay đổi Chính sách bảo mật:

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được phản ánh trên trang này với “Ngày có hiệu lực” đã sửa đổi. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét Chính sách bảo mật này định kỳ để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

9. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính sách bảo mật này hoặc các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Bằng cách sử dụng freetel.vn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.